Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages eller fra den dag du modtager ordrebekræftelsen, hvis du modtager denne efter varerne. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Fortrydelse kan ikke ske ved at nægte modtagelse af varen. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet "Reklamation og varereturnering".

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikationer:

Fortrydelsesretten gælder ikke for erhvervsdrivendes køb hos Zaizon Aps.

Erhvervsdrivende har 1 års reklamationsret fra den oprindelige fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke ny reklamationsperiode.

Følgende scenarie betyder, at ordren (uden undtagelse) bliver betragtet som et erhvervskøb:

Angivelse af firmanavn eller CVR/SE/EAN-nummer ved ordreafgivelse på webshoppen (du må dog gerne få leveret en pakke privat på dit arbejde - benyt da i stedet feltet med alternativ leveringsadresse på hjemmesiden til dette).

 

Der gøres opmærksom på at vin og delikatesser der er købt i webshoppen ikke kan byttes eller returneres.